Skład Samorządu

PRZEWODNICZĄCY

Bartłomiej Skowronek  

 

WICEPRZEWODNICZĄCE

Ewelina Sobecko

Joanna Smolarczyk-Kosowska

Weronika Powrosło 

 

SEKRETARZ

Katarzyna Szałabska-Rąpała

 

KOMISJA REWIZYJNA 

Agnieszka Wiórek 

 

Członkinie i Członkowie Rady:

Szymon Czajka (Wydział Nauk Medycznych w Katowicach)

Marta Karkoszka (Nauki farmaceutyczne)

Agnieszka Nowak (Wydział Nauk Farmaceutycznych)

Mateusz Stojko (Wydział Nauk Farmaceutycznych)

Zuzanna Sołtysiak - Gibała (Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach)

Tomasz Walacik (Nauki o Zdrowiu)

 

Dane kontaktowe

Szkoła Doktorska

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Poniatowskiego 15

40-055 Katowice

Tel. 32 208 36 89

e-mail: szkoladoktorska@sum.edu.pl