Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Strona

Kolegium Szkoły Doktorskiej Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

ul. Medyków 12
40-752 Katowice
tel. 32 208 8590 , piętro I, pok. 111

p.o. Kierownika Kolegium Szkoły Doktorskiej Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Iwona Żak

Obsługa administracyjna:
Mariola Basak- samodzielny referent
Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej  
Sekcja ds. Kształcenia Doktorantów
mbasak@sum.edu.pl

Dane kontaktowe

Katowice, ul. Poniatowskiego 15

Telefon

32 208 36 00

E-mail

doktoranci@sum.edu.pl