Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Strona

Kolegium Szkoły Doktorskiej Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu

ul. Pl. Traugutta 2
41-800 Zabrze
IV piętro pokój nr 406

tel. 32 370 52 66

Kierownik Kolegium Szkoły Doktorskiej – dr hab. n. med. Agnieszka Machorowska-Pieniążek

Obsługa administracyjna: mgr Renata Rosińska , sdzabrze@sum.edu.pl

Dane kontaktowe

Szkoła Doktorska

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Poniatowskiego 15

40-055 Katowice

Tel. 32 208 36 89

e-mail: szkoladoktorska@sum.edu.pl