Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Strona

Kolegium Szkoły Doktorskiej Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

ul. Piekarska 18
41-902 Bytom
Tel: 32 208 86 71

p.o. Kierownika Kolegium Szkoły Doktorskiej Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
dr hab. n. med. Renata Polaniak

obsługa administracyjna:
mgr Maja Grzelak – samodzielny referent Dziekanat WNOZB SUM
tel. 32/ 397-65-36
email: mgrzelak@sum.edu.pl sdwzp@sum.edu.pl
Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
41-902 Bytom, ul. Piekarska 18, pokój nr 7

Godziny przyjęć:
Poniedziałek - Piątek 9.00 - 14.00

Dane kontaktowe

Katowice, ul. Poniatowskiego 15

Telefon

32 208 36 00

E-mail

doktoranci@sum.edu.pl