Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Strona

Kolegium Szkoły Doktorskiej Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Ul. Piekarska 18,
41-902 Bytom
I piętro pokój nr 7

tel. 32/ 397-65-36

Kierownik Kolegium Szkoły Doktorskiej – dr hab. n. med. Renata Polaniak

Obsługa administracyjna: mgr Maja Grzelak, mgrzelak@sum.edu.pl

Dane kontaktowe

Szkoła Doktorska

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Poniatowskiego 15

40-055 Katowice

Tel. 32 208 36 89

e-mail: szkoladoktorska@sum.edu.pl