Wybory kadencja 2021-2022

Przedstawiamy skład Rady Samorządu Doktorantów na kadencję 2021-2022:

Przewodniczący:
Bartłomiej Skowronek
(Wydział Nauk Farmaceutycznych)
 
Wiceprzewodniczące:
 • Ewelina Sobecko (Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu)
 • Joanna Smolarczyk-Kosowska (Nauki medyczne)
 • Weronika Powrosło (Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach)
 
Sekretarz:
Katarzyna Szałabska-Rąpała
(Nauki farmaceutyczne)
 
Członkinie i Członkowie Rady:
 • Szymon Czajka (Wydział Nauk Medycznych w Katowicach)
 • Marta Karkoszka (Nauki farmaceutyczne)
 • Agnieszka Nowak (Wydział Nauk Farmaceutycznych)
 • Mateusz Stojko (Wydział Nauk Farmaceutycznych)
 • Zuzanna Sołtysiak - Gibała (Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach)
 • Tomasz Walacik (Nauki o Zdrowiu)
 
Komisja Rewizyjna:
Agnieszka Wiórek
(Wydział Nauk Medycznych w Katowicach)
 
Dziękujemy:
 • Olga Branicka
 • Adrianna Doniec
 • Wiktoria Kokot
 • Paulina Orczyk
 • Tomasz Pryzwan
 • Patrycja Sikorska-Juśko za wspólną pracę i wspaniałe dwa lata.

 

Kandydatury

 

Do Rady Samorządu Doktorantów

Agnieszka Nowak

Bartłomiej Skowronek

Ewelina Sobecko

Joanna Smolarczyk-Kosowska

Katarzyna Szałabska-Rąpała

Marta Karkoszka

Mateusz Stojko

Szymon Czajka

Tomasz Walacik

Weronika Powrosło

 

Zuzanna Sołtysiak-Gibała

 

 

Do Komisji Rewizyjnej

 

Agnieszka Wiórek

W związku ze zbliżającym się końcem kadencji obecnej Rady Samorządu Doktorantów, ogłaszamy wybory do Rady Samorządu Doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kadencję 2020-2022! Odbędą się one 10 grudnia w formie zdalnej. Od 7.30 do 17.30 będziecie mogli oddawać głosy na kandydatów za pomocą linku przesłanego na wasze skrzynki w domenie @365.sum.edu.pl.

 

Zachęcamy także do składania kandydatur na adres mailowy doktoranci@sum.edu.pl

 

Prawidłowa kandydatura do Rady Samorządu Doktorantów oraz Komisji Rewizyjnej powinna zawierać: imię i nazwisko, rok studiów doktoranckich/kształcenia w szkole doktorskiej, Wydział/dyscyplina, numer legitymacji kandydata, zgodę kandydata na uczestnictwo w wyborach potwierdzoną jego podpisem, listę osób dokonujących zgłoszenia kandydata lub oświadczenia poparcia od 10 doktorantów (z uwagi na sytuację epidemiologiczną uwzględniamy możliwość udokumentowania poparcia dla kandydata w formie przesłanych fotografii podpisanego oświadczenia poparcia) krótki list motywacyjny kandydata uzasadniający kandydaturę, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych dotychczasowych osiągnięć organizacyjnych i akademickich oraz planów związanych z działalnością w Radzie Samorządu Doktorantów/Komisji Rewizyjnej.

 

Kandydatury prosimy przesyłać do dnia 8 grudnia 2020 do godziny 23:59. Zapraszamy do współpracy!

Dane kontaktowe

Szkoła Doktorska

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Poniatowskiego 15

40-055 Katowice

Tel. 32 208 36 89

e-mail: szkoladoktorska@sum.edu.pl