Konferencja ,,Profilaktyka w Medycynie'' 2020

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

W dniach 23 października 20120 roku odbędzie się XVII Konferencja „Profilaktyka w Medycynie”. W tym roku, w związku z pandemią, Konferencja po raz pierwszy odbędzie się w internecie, z bezpośrednim przekazem online.

Celem Konferencji jest propagowanie zasad promocji zdrowia i aktualnych wytycznych profilaktyki pierwotnej i wtórnej schorzeń z różnych dziedzin medycyny. Przedstawiać będziemy rekomendacje towarzystw naukowych oraz praktyczne tematy z zakresu codziennej praktyki medycznej.

Konferencję rozpocznie Konkursowa Sesja Studencka i Doktorancka, w której studenci kół STN przedstawią prezentacje ustne z zakresu promocji zdrowia i prewencji schorzeń. W wersji elektronicznej prezentowane będą prace zakwalifikowane do Sesji Plakatowej Studenckiej i Doktoranckiej.

W programie Konferencji znalazły się tematy i zagadnienia z zakresu profilaktyki schorzeń sercowo-naczyniowych, diabetologii, onkologii, dermatologii, pediatrii i geriatrii. Przewidujemy także wykład na aktualny temat epidemii SARS-CoV-2. Tematyka Konferencji powinna zainteresować lekarzy rodzinnych oraz specjalistów z innych dziedzin medycyny, a także pielęgniarki, położne, fizjoterapeutów oraz studentów różnych kierunków medycznych.

Wykładowcami są uznani eksperci ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz zaproszeni goście, znakomici eksperci z UJ Collegium Medicum w Krakowie oraz z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Konferencja uzyskała wsparcie ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Doskonała Nauka”.

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w Konferencji. Rejestracja będzie odbywać się poprzez stronę internetową naszej Uczelni.

Życzymy dobrego odbioru Konferencji oraz satysfakcji z zapoznania się z programem naukowym.

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. Zbigniew Gąsior

 


XVII Konferencja „Profilaktyka w Medycynie”

PROGRAM

ONLINE

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

Piątek 23.10.2020

 8.00 – 9.30  Sesja Studencka i Doktorancka: prezentacje ustne

Przewodniczący: dr hab. Józefa Dąbek, dr Halina Kulik, mgr Paulina Orczyk

 10.00 - 10.10  Otwarcie Konferencji

 10.10 – 10.30   Wykład Inauguracyjny

 • Rola działań prewencyjnych w poprawie jakości i długości życia populacji – prof. Andrzej Pająk (UJ CM Kraków)

 10.30 – 12.00 Sesja I: Wiek podeszły

Przewodniczący: prof. Jan Szewieczek, prof. Czesław Marcisz

 • Leczenie cukrzycy w wieku podeszłym – rola metforminy - prof. Józef Drzewoski (UM Łódź)
 • Powikłania nefrologiczne diagnostyki i terapii innych schorzeń – prof. Jan Duława
 • Leczenie nadciśnienia w starszym wieku – prof. Teresa Nieszporek
 • Ryzyko farmakoterapii w zespole kruchości – prof. Jan Szewieczek

 

 12.00 – 12.15  Przerwa (techniczna)

 

 12.15 – 13.45  Sesja II: Choroby układu sercowo-naczyniowego

Przewodniczący: prof. Bogusław Okopień, prof. Zbigniew Gąsior

 • Hiperlipidemia – sposoby i cele terapii – prof. Bogusław Okopień
 • Aktualne postępowanie w przewlekłych zespołach wieńcowych –dr hab. Mariusz Skowerski
 • Dieta w leczeniu zespołu metabolicznego – prof. Magdalenia Olszanecka-Glinianowicz
 • Nowe wytyczne postępowania w migotaniu przedsionków 2020 – prof. Zbigniew Gąsior

 

 13.45 – 14.00 Przerwa (techniczna)

 

 14.00 – 15.30 Sesja III: Varia

Przewodniczący: Prof. Anna Obuchowicz, prof. Grażyna Markiewicz-Łoskot

 • Dylematy terapeutyczne w najczęstszych chorobach włosów u dzieci – prof. Ligia Brzezińska-Wcisło
 • Skuteczność metod profilaktycznych w onkologii – dr n. med. Agnieszka Boratyn-Nowicka
 • Epidemiologia chorób zakaźnych u dzieci – jak zapobiegać?– prof. Anna Obuchowicz
 • Zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 - globalne wyzwanie; prognozy na przyszłość– dr hab. Włodzimierz Mazur

 

 15.30 –  Ogłoszenie Laureatów Nagród za Najlepszą Pracę Studencką i Doktorancką

 

 9.00 – 11.00 Sesja plakatowa : studencka (w formie elektronicznej)

 11.00 – 13.00 Sesja plakatowa : doktorancka (w formie elektronicznej)

 


 Materiały z poprzedniej XVI edycji konferencji
,,PROFILAKTYKA W MEDYCYNIE”:
http://doktoranci.sum.edu.pl/?r=artykul/view&id=52

 

Dane kontaktowe

Sekretariat Katedry i Kliniki Kardiologii
Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM
40-530 Katowice, ul. Ziołowa 47
Tel.: 32 359-88-84
E-mail: gcm-kk2@sum.edu.pl

 

Dane kontaktowe

Szkoła Doktorska

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Poniatowskiego 15

40-055 Katowice

Tel. 32 208 36 89

e-mail: szkoladoktorska@sum.edu.pl