XVI Konferencja Profilaktyka w Medycynie 2019

Żyjemy w zróżnicowanym i dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie, które mimo zdobyczy technologii i dość wysokiego poziomu edukacji wciąż narażane jest na choroby i utratę zdrowia. W celu opóźnienia lub ochrony przed utratą zdrowia ważna jest profilaktyka, czyli ogół działań i środków mających na celu zapobieganie chorobom. O tym jak istotnym działaniem na płaszczyźnie medycznej jest profilaktyka dyskutowano podczas XVI Konferencji ,,Profilaktyka w medycynie”.                                                                                 

W dniu 25 października 2019 roku w Auli im. prof. W. Zahorskiego w Katowicach- Ligocie odbyła się XVI Konferencja ,,Profilaktyka w Medycynie” zorganizowana przez Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach wspólnie z Samorządem Doktorantów. Konferencja została objęta Honorowym Patronatem przez JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego. W tym roku oprócz Katedry i Kliniki Kardiologii w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Fundacji na Rzecz Kardiologii GCM  w Katowicach- Ochojcu, w organizację konferencji zaangażowana była również Rada Samorządu Doktorantów SUM.  Konferencja otrzymała certyfikat INFARMY po przedłożeniu programu wydarzenia.  Konferencja ,,Profilaktyka w Medycynie” cieszy się od lat niesłabnącym zainteresowaniem uczestników, czego potwierdzeniem jest szesnasta edycja tego wydarzenia. Jest miejscem spotkania i dyskusji z wybitnymi prelegentami świata medycyny, zarówno ze Śląska, jak i z zaproszonymi gośćmi reprezentującymi inne polskie ośrodki akademickie. W tegorocznej edycji udział wzięło ponad 200 słuchaczy, a także 12 prelegentów i ponad 50 autorów prac zaprezentowanych podczas sesji studencko- doktoranckiej i posterowej, w tym 10 nagrodzonych prac. Laureatom serdecznie gratulujemy!                                                                         

Celem konferencji było propagowanie zasad promocji zdrowia i aktualnych wytycznych profilaktyki schorzeń różnych dziedzin medycyny. Główne tematy stanowiły zagadnienia z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia, neurologii, pulmonologii, nefrologii, geriatrii, diabetologii, dermatologii, chorób zakaźnych i psychiatrii. Program konferencji obejmował prezentację najnowszych wytycznych służących poprawie skuteczności prewencji i leczenia oraz najnowszych wyników wieloośrodkowych badań klinicznych.

Konferencja ,,Profilaktyka w medycynie” skierowana jest przede wszystkim do studentów i młodych adeptów kierunków medycznych, doktorantów, naukowców i kadry zatrudnionej w sektorze ochrony zdrowia. Poza wykładami uznanych specjalistów konferencja to także areopag do zaprezentowania swoich prac studentów i doktorantów podczas prezentacji posterów i studencko- doktoranckiej sesji ustnej.

Szczególne słowa wdzięczności kierujemy w stronę Profesora Zbigniewa Gąsiora- Przewodniczącego i promotora XVI Konferencji ,,Profilaktyka w Medycynie”, który wraz z organizatorami, w tym członkami Rady Samorządu Doktoranckiego SUM zadbał o organizację konferencji, która już na stałe wpisała się w kalendarzu śląskich wydarzeń naukowych na najwyższym poziomie. Ponadto zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony konferencji http://profilaktykawmedycynie-2019.sum.edu.pl/, na której znajduje się m.in. program konferencji, lista laureatów i książka abstraktów.

 

WYNIKI Z SESJI STUDENCKIEJ I DOKTORANCKIEJ

Sesja ustna:

  • I miejsce: ,,Pacjent jako siła napędowa nadużywania antybiotykoterapii w lecznictwie POZ” – Zuzanna Gruchot-Ostrowska, Klaudia Gogól, Katarzyna Gucik
  • II miejsce: ,,Szczepienia ochronne w ciąży – poziom świadomości społecznej w tym zakresie” – Oskar Sierka, Stanisław Surma
  • III miejsce: ,,Dyslipidemia u dziecka – jak leczyć i jak cel osiągnąć?” – Małgorzata Grabarczyk, Kinga Pomianowska, Tymoteusz Zaręba-Głód
  • III miejsce: ,,Czy polskie dzieci stosują się do zaleceń Piramidy Zdrowego Stylu Życia?” – Michalina Rucińska, Magdalena Skowronek, Natalia Rutkowska, dr Agnieszka Pasztak-Opiłka, dr hab. n. med. Paweł Matusik, prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Tendera, dr hab. n. med. Agnieszka Zachurzok
  • Wyróżnienie : ,, Jakość życia chorych z niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową” – Ewelina Łebek, Sandra Wiaterek

Sesja Plakatowa:

  • Nagroda Komisji : ,,Zastosowanie dodatków roślinnych do przygotowania potraw mięsnych jako sposób ograniczenia narażenia na muta- i kancerogenne związki organiczne” - Sylwia Bulanda
  • Nagroda Komisji: ,,Test pochyleniowy-standardem diagnostycznym w ocenie zagrożenia arytmią komorową u dzieci z omdleniami wazo-wagalnymi?” - Marianna Łoskot
  • Wyróżnienie Komisji: ,,Wpływ treningu wibracyjnego na wybrane parametry ruchomości u młodych kobiet i mężczyzn – wyniki badań pilotażowych” - Maciej Kuś, Mikołaj Horodecki, Kamil Bańkowski
  • Wyróżnienie Komisji: ,,Zachowania prozdrowotne i choroby układu krążenia pielęgniarek pracujących na Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej” - Ewelina Łebek, Jadwiga Kołodziej
  • Wyróżnienie Komisji: ,,Czy doktor Google prawdę Ci powie? O profilaktyce w internecie” - Monika Kokot-Rauch, Magdalena Mikołajczyk

 

 

Dane kontaktowe

Szkoła Doktorska

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Poniatowskiego 15

40-055 Katowice

Tel. 32 208 36 89

e-mail: szkoladoktorska@sum.edu.pl