XVI Zwyczajny Zjazd Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Serdeczne gratulacje dla Eweliny Sobecko i Bartłomieja Skowronka, którzy zostali wybrani do zarządu KRD podczas XVI Zwyczajnego Zjazdu Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów w dniach od 6 do 8 grudnia 2019 w Warszawie.

 

Na kolejną kadencję Przewodniczącym został Aleksy Borówka (Uniwersytet Wrocławski), a pozostałymi członkami zarządu będą: mgr Anna Szymczak (Uniwersytet Łódzki), mgr Mikołaj Sałek (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, PAN), mgr Przemysław Brzuszczak (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) i mgr Tomasz Tokarski (Katolicki Uniwersytet Lubelski).

Dane kontaktowe

Szkoła Doktorska

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Poniatowskiego 15

40-055 Katowice

Tel. 32 208 36 89

e-mail: szkoladoktorska@sum.edu.pl