Uwaga wybory!

Witamy w gronie Rady Samorządu Doktorantów SUM trzech nowych Członków, którzy zostali wybrani podczas ogólnouczelnianych wobrach uzupełniających.

  • Lek. Joanna Smolarczyk-Kosowska - doktorantka Szkoły Doktorskiej SUM w dyscyplinie nauk medycznych

  • Mgr Katarzyna Szałabska - doktorantka Szkoły Doktorskiej SUM w dyscyplinie nauk farmaceutycznych

  • Lek. Szymon Czajka - doktorant Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY

 
 
Drodzy Doktoranci
 
W związku ze zbliżającymi się wyborami uzupełniającymi do Rady Samorządu Doktorantów SUM na kadencję 2018-2020, mamy przyjemnośc przedstawić listę kandydatów do Rady: 

1. Joanna Smolarczyk- Kosowska- doktorantka Szkoły Doktorskiej SUM w dyscyplinie nauk medycznych
2. Katarzyna Szałabska- doktorantka Szkoły Doktorskiej SUM w dyscyplinie nauk farmaceutycznych
3. Szymon Czajka- doktorant Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach 
 
W ramach wolnych miejsc w Radzie Samorządu:
- Doktorantów Kolegium Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach (1 miejsce, zgłoszony 1 kandydat)
- Doktorantów Kolegium Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu (1 miejsce, nie zgłoszono kandydata)
- Doktorantów Szkoły Doktorskiej SUM, 
   - W dyscyplinie nauk medycznych 1 miejsce, zgłoszony 1 kandydat. 
   - W dyscyplinie nauk farmaceutycznych 1 miejsce, zgłoszony 1 kandydat. 
   - W dyscyplinie nauk o zdrowiu 1 miejsce- nie zgłoszono kandydata 
 
 
Wybory uzupełniające odbędą się w dniach 27-31 stycznia wg grafiku zamieszczonego poniżej:

27.01 (poniedziałek) Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
godz. 13.30- 16.30 
Budynek Dziekanatu WNoZB (ul. Piekarska 18)
 
27.01 (poniedziałek) Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
godz. 15.00-18.00
Centrum Dydaktyki WNoZK (ul. Medyków 12c)
 
28.01. (wtorek) Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
godz. 11.00-15.00
Dziekanat WNMZ, 4 piętro (Plac Traugutta 2)
 
29.01 (środa) Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
godz. 11.00-16.00
Dziekanat WNF, hol (ul. Jedności 8)
 
30.01 (czwartek) Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
godz. 16.00-18.30
Hol przy Auli A3 (ul. Medyków 18)
 
31.01 (piątek) Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
godz. 15.30-17.30
Hol przy Auli A3 (ul. Medyków 18) W ciągu całego tygodnia na terenie każdego z Wydziałów możliwe będzie oddanie głosu na kazdego z kandatów. Prosimy o posiadanie przy sobie ważnej legitymacji doktoranta celem oddania głosu. Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do uczestnictwa w wyborach reprezentantów środowiska Doktorantów Uczelni w Radzie Samorządu Doktorantów SUM w Katowicach.
 
Agnieszka Wiórek
Przewodnicząca 
Rady Samorządu Doktorantów
SUM w Katowicach

 

Drogie Doktorantki, Drodzy Doktoranci,

Informujemy, że 27 - 31 stycznia 2020 roku odbędą się wybory uzupełniające do Rady Samorządu Doktorantów spośród:
- Doktorantów Studium Doktoranckiego Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu (1 wakat)
- Uczestników Szkoły Doktorskiej (1 wakat na każdą z dyscyllin).
Osoby zainteresowane kandydowaniem, informujemy że do dnia 20 stycznia do godziny 23:59 należy wysłać w formie elektronicznej na adres doktoranci@sum.edu.pl komplet dokumentów kandydata oraz przekazać oryginały przedstawicielowi Rady Samorządu Doktorantów po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu drogą mailową lub przez www.facebook.com/pg/samorzaddoktorantowsum

Kandydat powinien złożyć na piśmie (§ 31 pkt. 3 Regulaminu Samorządu Doktorantów):
1) imię i nazwisko, rok studiów doktoranckich/ kształcenia w szkole doktorskiej, numer legitymacji kandydata,
2) zgodę kandydata potwierdzoną jego podpisem,
3) listę osób dokonujących zgłoszenia kandydata wyrażającymi poparcie dla kandydatury wraz z podpisami umożliwiającymi identyfikację zgłaszających,
4) krótki list motywacyjny kandydata uzasadniający kandydaturę, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych dotychczasowych osiągnięć organizacyjnych i akademickich oraz planów związanych z działalnością w Radzie Samorządu Doktorantów.

Zapraszamy do współpracy!

Regulamin Samorządu Doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Dane kontaktowe

Katowice, ul. Poniatowskiego 15

Telefon

32 208 36 00

E-mail

doktoranci@sum.edu.pl