Wydział Nauk Farmaceutycznych W Sosnowcu

Agnieszka Nowak

 

Katedra i Zakład Chemii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu

Problem badawczy - ocena stężeń zaawansowanych produktów glikacji we krwi chorych na toczeń rumieniowaty układowy.

Zainteresowania - nauki biologiczno-medyczne,
grafika cyfrowa.

Bartłomiej Skowronek

 

Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych

Temat badawczy - zjawiska epigenetyczne
w różnicowanie mezenchymalnych komórek macierzystych.

Zainteresowania - epigenetyka, biologia molekularna, muzyka.

Mateusz Stojko

 

 Katedra i Zakład Biofarmacji

Ogólnie zajmuje się materiałami polimerowymi do zastosowań biomedycznych.

Zainteresowania pozanaukowe - motoryzacja.

Dane kontaktowe

Katowice, ul. Poniatowskiego 15

Telefon

32 208 36 00

E-mail

doktoranci@sum.edu.pl