Wydział Nauk Medycznych W Zabrzu

Olga Branicka

 

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej 

Temat badawczy - badanie markerów chorób alergologicznych.

Zainteresowania - alergologia, immunologia,
teatr, zwiedzanie ciekawych miejsc.

Tomasz Pryzwan

Katedra i Zakład Biochemii

Temat badawczy - rola antyoksydantów 
w toksycznym narażeniu na ołów.

Zainteresowania - biochemia, toksykologia, immunologia, farmakologia, właściwości roślin.

 

Dane kontaktowe

Katowice, ul. Poniatowskiego 15

Telefon

32 208 36 00

E-mail

doktoranci@sum.edu.pl